ฤดูร้อนสนุกสนานกันอย่างเป็นบ้าเป็นหลังสระว่ายน้ำของญี่ปุ่นส่วนที่ 2 , หนังผู้ใหญ่ญี่ปุ่นที่ไม่ถูกเซ็นเซอร์เต็มรูปแบบ